חוקי נגישות מסביב לעולם

אחוז השימוש ברשת האינטרנט גדל בעשור האחרון ביותר מ 550%. כיום אי אפשר להתעלם מכל השימושים האפשריים שהרשת מציעה ומאפשרת. יותר ויותר מדינות לוקחות חלק במאמץ להנגיש את אתרי האינטרנט.

למרות כל המאמץ להקל על בעלי מוגבלויות, כל מדינה פיתחה גישה קצת שונה מאחרות. דבר זה נובע מראיה שונה של הדברים. חלקם ניגשים לנושא הנגשת אתרים דרך זווית ראיה של זכויות אדם או האזרח. אחרים כמו ארה"ב ניגשים לנושא דרך רכישת טכנולוגיות חדשות. כשמדובר באתרי אינטרנט, רוב מדינות העולם מסתמכים על הנחיות WCAG 2. אני מציג כאן סריקה קצרה של המדינות המשפיעות ביותר.

ארצות הברית

בשנת 1973, במאמץ אדיר, חוקק החוק הראשון – חוק השיקום - כדי להבטיח הזדמנות שווה לאנשים עם מוגבלויות. חקיקה זו סיפקה מגוון רחב של שירותים לאנשים עם מוגבלויות פיזית או קוגניטיבית.
כל זה נועד על מנת להבטיח הסרת חסמים משמעותיים בתחום התעסוקה. נתינת הזדמנות שווה להשגת חיים עצמאיים ככל שאפשר בתוך החברה האמריקאית. מאז החוק שונה פעמיים בלבד. בתוך החוק קיימים שני סעיפים שמהווים השפעה על נגישות אתרי אינטרנט והם סעיפים 504 ו 508. סעיף 504 מספק את הקשר לחוק הנגישות הכללי וסעיף 508 נותן את ההכוונה כיצד לבצע זאת.

 

סעיף 504

סעיף זה מהווה תוספת לחוק לזכויות האזרח ומטרתו היא להגן על אנשים עם מוגבלויות מאפליה על בסיס הנכות שלהם. דרישות של סעיף זה חלות על כל מי שמקבל סיוע כספי פדרלי. בקטגוריה זו נכנסים כל משרדי הממשלה, פרויקטים במימון פדרלי, בתי ספר K-12, מכללות ציבוריות, אוניברסיטאות, בתי ספר להכשרה מקצועית.

 

סעיף 508

תיקון שהתבצע בשנת 1998, הביא תיקונים גם לסעיף 508. שבו נאסר על הממשל הפדרלי לרכוש טכנולוגיות אלקטרוניות ומידע שאינם נגישים באופן מלא לאנשים עם מוגבלויות. בסעיף שזה נכללו גם שירותי אינטרנט למיניהם. כדי ליצור סטנדרטים מחייבים, סעיף זה גם מפרט איך לבצע הנגשת אתרי אינטרנט.
הועדה האחראית על חוק זה גייסה את עזרת הממשל, אקדמיה, התעשייה, וקבוצות שונות שתומכות ומקדמות את נושא הנגישות. בעזרת כולם הצליחה הועידה ליצור את התקני הנגישות הראשונים שפורסמו בדצמבר 2000.

 

חשיבות סעיף 508
למרות שהיה מוגבל רק לסוכנויות פדרליות, יש לו לפחות 4 סיבות חשובות למהפך בתחום זה בארה”ב:
הוא סיפק בפעם הראשונה תקן נגישות לאתרי אינטרנט. הנחיות שכאלה(שנכתבו ע”י ארגון WAI), היו קיימים לפני הוספת סעיף זה אבל הם היו בגדר המלצה בלבד. עובדה נוספת היא שכל התקן נכתב ע"י אנשים וארגונים בינלאומי ובהתנדבות, ללא כל השפעה פוליטית.
הוא סיפק תאימות שפה אחידה מחייבת. הן למוצרי אלקטרוניקה, והן למוצרי מידע.
כל מדינה שרוצה לקבל סיוע כספי מהממשל לפי סעיף זה, חייבות לאכוף במדינתם, על כל הדרישות שכתובות בסעיף זה. מדינות רבות אימצו את סעיף זה כחוק במדינתם.
השפעתו היתה הרבה מעבר לחברות וארגונים שספקו שירותים ומוצרים ישירות לממשל. שכן חברות וארגונים שעבדו עם הממשל דרשו מקבלני המשנה והספקים שלהם לעמוד בתקנים החלים בסעיף זה. כך למעשה תקני הנגישות הגיעו להרבה יותר מקומות ושיפרו משמעותית את חייהם של רבים.

 

אכיפת סעיף 508
האחריות לאכיפת סעיף זה בחוק היא המחלקה של משרד המשפטים לזכויות אזרח. אדם או ארגון שחש הפרה של סעיף 508 יכול לפעול באחת משלושת הדרכים הבאים:

  • להגיש תלונה מנהלתית בתוך הגוף שהפר.
  • תביעה פרטית בבית המשפט המחוזי פדרלי.
  • להגיש תלונה רשמית דרך המחלקה של משרד המשפטים לזכויות האזרח בארה"ב.

 

אוסטרליה וניו זילנד

בשנת 1992 חוקק חוק נגד אפליה של בעלי מוגבלויות וכלל בתוכו גם את כל נושא נגישות של אתרי אינטרנט. לפי סעיף24 :
כל אדם המסרב לשרת או למכור סחורות או להפוך מתקנים לנגישים לאחרים. או
להגביל על ידי הסכמים או תנאים בצורה שמפרה את החלק הראשון של הסעיף. או
כל צורה אחרת אשר סותרת את עיקרון הסעיף.

מסמך שחובר ע"י הוועדה לזכויות אדם ושיוון הזדמנויות (HREOC) נועד להבטיח שאתרי האינטרנט של חבר העמים הבריטי יהיו נגישים לכל. למרות שהחוק אינו מחייב דרישות אלו. מסמך זה מספק הנחיות ועצות כיצד להימנע מאפליה.
בניו זילנד החוק מורחב ותקף גם לגבי כל מידע אלקטרוני. בנוסף כל המגזר העסקי חייב באתרי האינטרנט נגישים ולכמה שיותר מגובלויות. החוק אומר שאתרי אינטרנט חייבים לעמוד בהנחיות WACG 1 .

 

אירופה

מדינות רבות באירופה מתחילות לפתח מדיניות משלהם בכל הקשור לזכויות אנשים עם מוגבלויות, כולל גם את תחום נגישות אתרי אינטרנט. אחד האינטרסים של מדינות אלו הם חיפוש מעמד חברות באיחוד הארופי.
אמנת האיחוד האירופי לזכויות יסוד משנה את כללי המשחק עבור אנשים עם מוגבלויות. האמנה אוסרת בין היתר על אפליה על בסיס נכות, הכרה מפורשת בזכויותיהם ובצורך להבטיח את עצמאותם, השתלבותם והשתתפות בחיי הקהילה בצורה חברתית ותעסוקתית.

 

החקיקה בבריטניה

ב1995 חוקק חוק נגד אפליה של אנשים עם מוגבלויות ונתן להם זכויות חדשות בתחומי התעסוקה גישה למוצרים ושירותים קנייה או השכרה של קרקע או נכס. השלב האחרון (השלישי) של החוק נכנס לתוקפו רק באוקטובר 2004 וכלל בתוכו גם את נושא נגישות ברשת האינטרנט. החוק משנת 95 לא כלל אז מוסדות החינוך ובכך גרם שהאוניברסיטאות למעשה לא היו צריכים או חייבים להנגיש. בעיה זו נפתרה לאחר תיקון החוק ב 2001 תיקון זה הוא למעשה חלקו הרביעי של החוק. קיים בברטניה מסמך שמכיל הנחיות ברורות וזאת על מנת לעזור למפתחי אינטרנט.

עיצוב ובניה: רונן דוד 050-7435224 | כל הזכויות שמורות 2016 ©